Sabtu, 17 Oktober 2009

GEMPA BUMI DI PADANG DAN KAITANNYA DENGAN AL-QURAN


Astaghfirullah al-`Azim. Akuilah Allah Yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Penyayang, Maha Adil dan, Maha Berhak atas apa yang Dia kehendaki.

Waktu kejadian gempa bumi di Padang ialah September 30, 2009 jam 17:16 - 17:17
(bukti waktu di http://en.wikipedia.org/wiki/2009_Sumatra_earthquakes dan http://www.thejakartapost.com/news/2009/09/30/magnitude-76-shakes-w-sumatra.html)

Gempa bumi susulan di Padang berlaku pada 42 minit selepas yang pertama iaitu September 30, 2009 jam 17:58

Kemudian Allah menggegarkan Jambi pada Oktober 1, 2009 jam 08:52
(bukti waktu di http://www.thejakartapost.com/news/2009/10/01/strong-earthquake-shakes-jambi.html)

Mari kita tengok pula Ayat al-Quran berdasarkan waktu-waktu tersebut.

17:16-17:17
Surah ke 17: Surah al-Israa’ ayat ke 16-17:
"Dan apabila sampai tempoh Kami hendak membinasakan penduduk sesebuah negeri, Kami perintahkan (lebih dahulu) orang-orang yang melampau dengan kemewahan di antara mereka (supaya taat), lalu mereka menderhaka dan melakukan maksiat padanya; maka berhaklah negeri itu dibinasakan, lalu kami menghancurkannya sehancur-hancurnya. (16) Dan berapa banyak umat-umat yang kami telah binasakan sesudah zaman Nabi Nuh; dan cukuplah Tuhanmu (wahai Muhammad) mengetahui lagi melihat akan dosa-dosa hambaNya. (17)"

17:58
Surah ke 17: Surah al-Israa’ ayat ke 58:
"Dan tiada sesebuah negeri pun melainkan Kami akan membinasakannya sebelum hari kiamat atau Kami menyeksa penduduknya dengan azab seksa yang berat; yang demikian itu adalah tertulis di dalam Kitab (Luh Mahfuz). (58)"

08:52
Surah ke 8: Surah al-Anfal ayat ke 52:
"(Keadaan orang-orang kafir itu) samalah seperti keadaan Firaun dan kaumnya serta orang-orang yang terdahulu dari mereka. Mereka kufur ingkar akan ayat-ayat Allah, lalu Allah menyeksa mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha berat seksaNya. (52)"

Melihat ayat-ayat sebelum dan selepasnya juga:
"Dan (amatlah ngerinya) kalau engkau melihat (wahai orang yang memandang), ketika malaikat mengambil nyawa orang-orang kafir dengan memukul muka dan belakang mereka (sambil berkata): Rasalah kamu azab seksa Neraka yang membakar. (50) (Azab seksa) yang demikian itu ialah disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan kamu sendiri, kerana sesungguhnya Allah tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambaNya. (51) (Keadaan orang-orang kafir itu) samalah seperti keadaan Firaun dan kaumnya serta orang-orang yang terdahulu dari mereka. Mereka kufur ingkar akan ayat-ayat Allah, lalu Allah menyeksa mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha berat seksaNya. (52) (Balasan) yang demikian itu, ialah kerana sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dikurniakanNya kepada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri dan (ingatlah) sesungguhnya Allah Maha mendengar, lagi Maha Mengetahui. (53)"

Profile Jambi

Affinity Bloc: Malay Peoples
People Cluster: Melayu of Sumatra
People Name General: Jambi
Primary Language: Malay, Jambi (984,000 Speakers)
Primary Religion: Islam
Religion Sub-division: Sunni
Jambi tidak jauh bezanya dengan kita di Malaysia iaitu mereka juga bangsa Melayu, berbahasa Melayu dan beragama Islam. Jambi merupakan kawasan sasaran Joshua Project (www.joshuaproject.net), satu projek dakwah Kristianiti yang berselindung di bawah objektif penyelidikan kerana mereka mengenalpasti bahawa penduduk Jambi, meskipun menganut agama Islam dengan juga membaca al-Quran dan hadith, tetapi mereka juga kuat percaya kepada ritual bomoh, dukun dan spiritual.

Moral:
Allah mengasihani hambanya di tempat-tempat berlaku bencana ini; menyelamatkan mereka yang beriman daripada maksiat dan murtad.
Allah memberi balasan di dunia bagi mereka yang melakukan kesalahan.
Allah memberi pengajaran kepada kita di Malaysia dengan menunjukkan kuasanya pada rakan kita (sebangsa, seagama, sebahasa; Melayu, Islam) agar kita di Malaysia jauhi serta hentikan maksiat, malah kita mesti tingkatkan amalan, iman dan taqwa kepada Allah SWT.
Allah hanya menggegarkan kita sedikit supaya kita diberi masa untuk kembali ke jalan Allah, agar kita sedar dan insaf sebelum terlambat.

Wahai orang-orang Kristian,
Ketahuilah bahawa Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah benar dan nyata sekali kebenarannya. Allah menjadikan agama Nabi Muhammad iaitu agama Islam itu sempurna dan kekal. Tiada lagi kebenaran jika agama dan wahyu itu diubah suai isi kandungannya. Allah itu Tuhan yang wujud dan benar. Janganlah kamu tergolong dalam kalangan mereka yang rugi iaitu kafir dengan agama Allah, walhal, kamu juga percaya pada Nabi yang sama dengan Nabi yang kami percayai dan beriman. Kamu tidak jauh daripada kebenaran. Pulanglah ke jalan yang benar. Percayalah Allah itu satu-satunya Tuhan yang ada dan Dialah Tuhan yang disembah, serta Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Semoga Allah membuka hatimu dan membawa pulang kamu ke jalan yang diredhai-Nya. Amiin.

Wallahu A`lam.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

SILA TINGGALKAN ULASAN ANDA